Menu
Obec Pracejovice
Pracejovice a Makarov

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů

SDH

Historie hasičského sboru

"Přesné datum založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci není jednoznačné. Dle zápisu ve "Spolkovém rejstříku z roku 1937 je datum výnosu

zemské správy o utvoření spolku zapsán 18. duben 1924. V knize výzbroje sboru dobrovolných hasičů v Pracejovicích je zapsáno prvních 18

zakládajících členů a den jejich vstoupení do sboru je uváděn 15. květen 1925. 15. květen 1925 byl pak později přijat jako datum založení sboru dobrovolných hasičů v Pracejovicích.

Prvními funkcionáři sboru byli Bohumil Švarc z č.p. 2 - starosta sboru
Jan Hovorka z č.p. 10 - velitel
František Štětka z č.p. 11 - náměstek velitele
Václav Míšek z č.p. 14 - jednatel
Josef Spimervimer z č.p. 34 - dozorce náčiní
Antonín Vávra z č.p. 13 - trubač

5. prosince 1926 byla sboru přidělena obecním úřadem místnost pro uložení hasičské výzbroje v obecním domku, který stál na místě Švehlova domu. Výzbroj byla zakoupena dne 21. prosince téhož roku. první hasičská výzbroj se skládala ze: 7 kusů hadic dvacetimetrových,
1 kusu hadice desetimetrové,
2 kusů hadic příručních
2 kusů proudnic
2 kusů převodního šroubení
2 kusů klíčů - 1 hydrantový a 1 hadicový
21 kompletních pracovních obleků
15 kusů přileb obyčejných
3 kusy přileb pro starostu, velitele a náměstka velitele
1 kus přilby jednatelské
1 přilba pro hudce
15 kusů opasků obyčejných
3 kusy opasků lakovaných
1 opasek kožený
1 opasek lezecký s kotvou a provazem 20 m dlouhým,
16 kusů sekyrek obyčejných
3 kusy sekyrek pro starostu, velitele a jeho náměstka
1 sekyrka pro jednatele
1 trubka se šňůrou
2 povelky se šňůrami
10 píšťalek se šňůrami
45 kusů štítků Pracejovic
2 kusy samaritánské tašky s celým přílušenstvím
1 kus samaritánská nosítka
2 kusy lezeckých žebříků
1 kus naviják na hadice
6 kusů opasků vycházkových

Možná, že se Vám zdá divné, že mezi hasičskou výzbrojí chybí tak základní věc jakou je hasičská stříkačka. Ale dodávka vody byla v naší obci vyřešena hydranty, kterých bylo v celé obci pět kusů. Hydranty byly součástí obecního vodovodu, který obec vybudovala v roce 1925. V roce 1926 půjčila obec pro rozvoj sboru 10 800,- Kčs a v roce 1929 obdržel hasičský sbor dotaci od Zemského úřadu v Praze dotaci v částce 3000,-

Kčs. V roce 1932 ještě obec přispěla částkou 100,- Kčs na nákup "samaritánských potřeb".

V tomto roce se též zástupci našeho sboru zúčastnili župního sjezdu v Cehnicích.  24. června 1933 jmenoval sbor dobrovolných hasičů  strany Rudolfa Berana prvním čestným členem sboru za zásluhy o založení a rozvoj sboru.

Vznik hasičského sboru v obci obohatil i její kulturní život, a to každoročním pořádáním hasičského plesu a posvícenské zábavy. V roce 1934

30. prosince sehráli členové našeho sboru spolu s místní skupinou republikánského dorostu divadelní hru "Voják Breburda".

Mezi věrné sponzory našeho hasičského sboru patřil mimo jiné Městský pivovar.

Náš sbor zasahoval i při požáru ve strakonických fezárnách u hradu a při požáru rodinné usedlosti ve Starém Dražejově.

V roce 1937 byla dokončena stavba Švehlova domu, ve kterém byla zřízena též nová požární zbrojnice.

Od roku 1940 bylo nařízeno stavět občanské požární hlídky, které v nočních hodinách obcházely obec, aby mohly v případě požáru či jiného nebezpečí okamžitě vyhlásit poplach. Organizaci hlídek provádělo obecní zastupitelstvo ve spolupráci s hasičským sborem. Stanoviště těchto

hlídek bylo ve Švehlově domě.

Po roce 1941 zaznamenala činnost sboru pomalý útlum, který trval až do roku 1958. Svědčí o tom i  dvě kontroly. Jedna z krajského velitelství

požární ochrany z roku 1952 a druhá z okresního výboru požární ochrany v roce 1953.

Obě konstatovaly ve svých zápisech zjištění závažných nedostatků v činnosti i vybavení sboru a nařídily urychené odstranění nedostatků.

Činnost hasičského sboru se začala postupně zlepšovat od roku 1958 na podnět pana Josefa Štoska z katovického hasičského sboru a za pomoci požárního sboru Strakonice L

V roce 1959 byla přidělena našemu sboru hasičská stříkačka PPS-8.

V roce 1960 proběhly oslavy k 35. výročí založení hasičského sboru. Toto výročí bylo jakýmsi mezníkem, od kterého se již činnost hasičského sboru rozběhla naplno. Hasičský sbor čítá k 35. výročí založení 24 činných členů a dvacet přispívajících. Hasiči též začínají od poloviny 50. let pořádat masopustní průvod masek.

Začátkem sedmdesátých let došlo v naší obci k několika požárům, při nichž náš sbor úspěšně zasahoval.

Největší z těchto požárů byl požár stodoly č.p. 5 u Beranů. Na likvidaci požáru se podílel okresní požární útvar a závadní požární útvar ČZ

Strakonice. Náš sbor se spolu se sborem z Katovic, Drachkova, Sousedovic a Kraselova zajišťovaly dálkovou dopravu vody.

V roce 1972 se z rybníčka vybudovala požární nádrž a o 2 roky později se započalo se stavbou nové požární zbrojnice.

V roce 1975 posílil hasičský sbor o devět mladých členů. Posílením členské základny o mladé členy se začal náš sbor ve větší míře zúčastňovat požárních soutěží a vzniklo též soutěžní družstvo. Téhož roku byl zakoupen osobní terénní automobil M 461-Gaz v hodnotě 5000 Kčs od družstevního podniku Vajax.

Další zásah našeho hasičského sboru u požáru se uskutečnil 16. srpna 1984. Hořel sklad balíkované slámy v JZD. Naše jednotka opět zajišťovala dálkovou dopravu vody.

V roce 1986 byla dokončena stavba požární zbrojnice a koncem roku se do nové budovy přestěhovala hasičská výzbroj. V únoru 1988 se naši hasiči zúčastnili netradiční kulturní akce a to zájezdu do Prahy na ples s názvem "Pošumavský věneček" který se konal ve sjezdovém paláci bývalého parku kultury a oddechu Julia Fučíka.

Na hrázi požární nádrže byl v roce 1988 postaven sušák na hadice.

V prosinci roku 1993 postihla naši obec povodeň a členové hasičského sboru se podíleli na záchranných pracích, kdy pomáhali při evakuaci domácího zvířectva z postižených domů a při vyprošťování motorových vozidel ze zatopených lokalit obce.

Obecní úřad zakoupil v roce 1996 pro sbor stříkačku PPS-12 v hodnotě 13000,- Kč, která byla vyřazena z vojenských zásob. V roce 1997 přibyl do hasičské výzbroje kulový rozdělovač, který též zakoupil obecní úřad za  6 500 Kč. Téhož roku vzniká družstvo mladých hasičů, které vede Miroslav Vrána a Jiří Petrovič. Družstvo mladých hasičů čítá v současné době 16 dětí a je dobrým základem pro další budoucí rozvoj života hasičského sboru v obci.

V roce 2000 došlo k zadření klikové hřídele u stříkačky PS - 8, která sloužila našemu sboru od roku 1959 bez závad. Stříkačka byla letos k tomuto výročí opět zprovozněna.

9. května jsme zasahovali při požáru, který vznikl v poledních hodinách  v č.p. 6 u p. Česánka. Došlo zde ke vznícení slámy pod přístřeškem za obytným stavením.

13. října se u nás konalo historicky poprvé okresní podzimní kolo hry Plamen (branný závod mladých hasičů v terénu). Akce se konala na bývalých pastvinách za DMP. Naši mladí hasiči se umístili v kategorii starších na 1. místě a v kategorii mladších (kde soutěžili dvě naše družstva) jsme obsadili 1. a 3. místo.

V srpnu roku 2002 postihla Českou republiku ničivá povodeň, která se nevyhnula ani naší obci. Členové sboru pomáhali při evakuaci osob a majetku ze zaplavených domů a při likvidaci následků povodně.  Pomáhali jsme též ve strakonické čtvrti Barvínkov při odčerpávání vody.

 V říjnu téhož roku byla zakoupena obecním úřadem Avia Furgon , kterou členové sboru svépomocí předělali na hasičské auto, které slouží k dopravě výzbroje a  hasičského družstva.

Pro mladé hasiče je r. 2002 nejúspěšnější, neboť vyhrávají okresní kolo hry Plamen v Katovicích a postupují do krajského kola, které se koná v Kaplici. Zde vybojovali 6. místo.

Tento rok se také poprvé koná ve spolupráci s obecním úřadem soutěž pro  mladé hasiče „O pohár starosty obce Pracejovice„.  Naši mladí hasiči obsadili v kategorích mladších i starších první místa .

V roce  2003 se sbor zaměřil na větší podporu mladých hasičů vzhledem na jejich výborné výsledky. I tento rok  mladí hasiči dokázali svékvality a opět se probojovali do krajského kola kde obsadili 4. místo.

V roce 2004 čekal mladé hasiče úspěch největší, naše dorostenkyně Monika  Tůmová se  probojovala svojí pílí a odvahou na celorepublikové kolo do Prahy.

Jednou z nezastupitelných povinností hasičského sboru je každoročně kladení věnců u pomníku padlých, který tento rok slaví též 80. výročí

jeho odhalení. a aby nebylo tento rok výročí málo, můžeme vzpomenout též 80. výročí přejmenování obce z názvu Pracovice na současný název Pracejovice.

Na závěr bychom chtěli vyjádřit poděkování všem členům, kteří se v minulosti i v současné době podíleli a podílejí na budování našeho hasičského sboru a naplňovali tak myšlenku hasičského slibu "Vlasti k obraně, bližnímu ku pomoci".

Obec

Aktuální stavy toků

23.7.2024 21:50

Aktuální výška:

38 cm

23.7.2024 21:50

Aktuální výška:

52 cm

23.7.2024 22:20

Aktuální výška:

60 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Sušice normální
LG Katovice normální
LG Strakonice normální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie