Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Historie obce Pracejovice

Území středního Pootaví bylo poprvé osídleno na přelomu 2. a 1. tisíciletí př. Kr. Je velice pravděpodobné, že tehdejší lidé žili i v okolí Pracejovic. Veškeré důkazy o tom však chybějí. V prvním století př.Kr. zde však nepochybně žili příslušníci keltského kmene Bójů, kteří již znali hrnčířský kruh a k leštění své keramiky používali tuhu z nedalekých ložisek. Své mrtvé pohřbívali do mohyl, z nichž jednu při polní cestě vedoucí z Pracejovic do Sloučína našel a prozkoumal v roce 1931 archeolog B. Dubský. Po vpádu Germánů do Čech se Pracejovicko vylidňuje a noví obyvatelé - Slované sem přicházejí až v osmém či devatém století a na vrchu Hradiště u Sousedovic zakládají hradiště. Koncem 10. či spíše počátkem 11. století vzniká na území dnešní obce osada. Podle jejího pozdějšího názvu soudí, že se v ní usadil rod Pracejův.

První písemná zmínka o Pracejovicku je listina z roku 1233 na které je uveden Makarov v majetku kláštěra sv. Jiří a dále listina datovaná rokem 1243, podle níž Bolemila, manželka Bavora ze Strakonic, darovala johanitskému řádu kromě několika vsí i peníze, za které johanité koupili Makarov. Ves Pracejovice náležela ve 13. století Bavorům ze Strakonic, který tehdy náležel mezi nejbohatší šlechtu tehdejších Čech. Zcela nepochybně mělo na tom zásluhu zlato, které se rýžovalo na Otavě i u Pracejovic. První písemná známka o Pracejovicích je z 22.1.1308, kdy Bavor III. prodává ves i s rýžovištěm, rybníkem a lukami taktéž johanitům. Samostatnou ves spravovali johanité prostřednictvím purkrechta.

 

zde ke stažení-historie Obce Pracejovice

 

status: obec
NUTS 5 (obec): CZ0316 551619
kraj (NUTS 3): Jihočeský (CZ031)
okres (NUTS 4): Strakonice (CZ0316)
obec s rozšířenou působností: Strakonice
pověřená obec:
historická země: Čechy
katastrální výměra: 7,99 km²
počet obyvatel: 322 (1. 6. 2013) z toho 57 dětí
nadmořská výška: 400 m
PSČ: 386 01 až 387 11
zákl. sídelní jednotky: 2
části obce: 2
katastrální území: 2
adresa obecního úřadu: Pracejovice 28
38601 Strakonice 1
starosta / starostka: Jaroslav Kuberna
Oficiální web:
E-mail: o.pracejovice@seznam.cz

 

Pracejovice

Pamětihodnosti [editovat]

  • Rýžoviště zlata, archeologické naleziště v lese Hůl
  • Špýchar usedlosti čp. 17

Osobnosti [editovat]

 

Historie obce Makarov

Obec Makarov leží v nadmořké výšce 460 až 510 m.n.m, 4 km od Katovic směrem na Kraselov, v údolí chráněném ze tří stran zalesněnými kopci, s otevřeným výhledem severovýchodním směrem na údolí řeky Otavy od Katovic ke Strakonicím.Nedaleko od obce se nachází místo, vyhledávané lidmi z blízkého okolí i z daleka, nazývané ,,Boží kameny,,.

V roce 1251 byla obec věnována, spolu s jinými, svými majiteli řádu maltézkému, a to chrámu a špitálu ve Strakonicích a v Horažďovicích. V r. 1921 se stala obec samostatnou odloučením od obce Pracejovice. V r.1964 došlo ke sloučení obcí Pracejovice, Drachkov a Makarov se sídlem národního výboru v Pracejovicích. V r. 1969 začal prodej pozemků v blízkosti Makarova pro výstavbu rekreačních chat a v současné době je v chatové oblasti ,,Mladiny,, 29 chat. V r. 1972 byla dokončena výstavba koupaliště, která trvala 8 roků a občané Makarova odpracovali při jeho výstavbě 13 000 hodin. V r. 1921 měla obec 188 obyvatel. Pamětníci uvádějí, že v minulosti, v době největší osídlenosti, žilo v obci až 300 obyvatel. V současné době žije v obci v 17 trvale obydlených domech 36 obyvatel, toho je 5 dětí. Rekreačních domů je v obci 12.

 

charakter sídla: vesnice
obyvatel: 42 (2011)
domů: 62 (2009)
PSČ: 387 11
součást obce: Pracejovice
okres: Strakonice
historická země: Čechy
katastrální území: Makarov (3,55 km²)
nadmořská výška: 492 m
Makarov